Wykrzykniki [podział]

WYKRZYKNIKI:

  • dźwiękonaśladowcze (onomatopeiczne), np hau, miau, ćwir,
  • wyrażające uczucia, np. hurra?,
  • wyrażające wolę kontakty, np. kici, kici,
  • wyrażające rozkaz, nazywane też apelatywnymi, np. precz!.