Partykuły [podział]

PARTYKUŁY:

  • rozkazujące (niech, niechaj),
  • pytające (czy, -li),
  • przeczące (nie, ani),
  • twierdzące (tak),
  • wzmacniające (-że, no),
  • życzące (aby),
  • wątpiące (bodaj),
  • akcentujące (przynajmniej, chociaż),
  • mnożne (razy),
  • ograniczającve (tylko).