Wykształcony [wyrazy przeciwstawne]

  • Wykształcony, mający ukończoną szkołę wyższą, mający znaczny zasób wiedzy.
  • Przeciwstawne:
    • ciemny,
    • prosty,
    • nieoświecony.