Wykwity

  Trener jest rozemocjonowany, ma nawet wykwity na twarzy (siatkówka mężczyzn).