Wynalazca niezwykły

Pasteur to wielki uczony, który wynalazł wściekliznę, ospę i wiele innych chorób.