Za wszystkich

Potrzeby fizjologiczne u chorych w szpitalu załatwia salowa.