Rezultat

Miłość do szlachcianki doprowadziła interes Wokulskiego do ruiny.