Niedopasowanie

Dość szybko można się zorientować, że Izabela nie nadaje się do interesu, który ma Wokulski.