Wyobrażalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Wyobrażalny, dający się wyobrazić, ogarnąć myślą, mogący istnieć w wyobraźni.
  • Przeciwstawne:
    • niepojęty,
    • niewyobrażalny.