Wyobraźnia poetycka

  • Pojęcie stosowane przez teoretyków literatury.
  • Funkcjonuje już od XVII wieku.
  • Oznacza wewnętrzną, niepoddaną rozumowi siłę twórczą.
  • Ma ona moc odsłaniania porządku świata.
  • Nazywana jest też „królową zdolności”.