Wypowiedzenia [rodzaje]

Wypowiedzenie to podstawowa jednostka porozumiewania się, grupa wyrazów połączonych znaczeniowo i gramatycznie.

Pełnią funkcje komunikatywna i tworzą struktury zgodne z obowiązującymi w gramatyce regułami.

Podział wypowiedzeń ze względu na budowę i obecność orzeczenia:

  • Zdania (zawierają orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej lub zakończonej na -no lub -to, Idę do szkoły, Trzaśnięto drzwiami.  
  • Równoważniki (nie zawierają orzeczenia, ale można je dość prosto wprowadzić, Pożar! Znowu pali się.)
  • Zawiadomienia (nie zawierają orzeczenia i nie dopuszczają możliwości  jego wstawienia, często pojawiają się w tytułach i nagłówkach prasowych, Zanik pamięci).
  • Wykrzyknienia (nie zawierają orzeczenia, niemożliwe jest jego wprowadzenie, O rety!).