Zdrobnienia i zgrubienia

Wyrazy zdrobniałe i zgrubiałe są nosicielami postawy emocjonalnej twórcy. 

  • Zdrobnienia (deminutywy) wyrazy pochodne oznaczające osobę lub rzecz (czy zjawisko, które są traktowane przez mówiącego jako mniejsze od nazwanych wyrazem podstawowym.
  • Mogą być też użyte  w celu wyrażenia pozytywnego, emocjonalnego stosunku do tej osoby czy rzeczy.
  • Dotyczą głównie rzeczowników i przymiotników.
  • Są rodzajem spieszczenia, aprobaty i czułości.

  • Wyrazy o charakterze zgrubiałym, typu:  grubas, psisko, nochal nazywane są także augmentatywami.
  • Stanowią przeciwieństwo zdrobnień.
  • Wyolbrzymi9ają zjawisko czy rzecz.
  • Mają najczęściej negatywne zabarwienie  (np. wiocha).