Zdrobnienia i zgrubienia

Wyrazy zdrobniałe i zgrubiałe są nosicielami postawy emocjonalnej twórcy.

Wyrazy o charakterze zgrubiałym, typu:  grubas, psisko, nochal nazywane są także augmentatywami.