Przegląd podstawowych środków stylistycznych utworu literackiego

Środki słowotwórcze:

 • neologizmy,
 • zgrubienia,
 • zdrobnienia.

Przekształcenia semantyczne (tzw. tropy):

 • epitety,
 • porównania,
 • porównania homeryckie,
 • metafory,
 • peryfrazy,
 • eufemizmy,
 • animacje,
 • personifikacje.

Środki składniowe:

 • powtórzenia,
 • anafory,
 • apostrofy,
 • pytania retoryczne.