Poezja współczesna – co wiedzieć należy… [wyróżniki]

Poezja współczesna nie jest jednorodna, a najważniejsze jej cechy to:

  • wielokulturowość nurtów , tradycyjne i nowatorskie rozwiązania,
  • kreacyjność, brak naśladownictwa, kreacja rzeczywistości,
  • często niewidoczny podmiot  liryczny (ja liryczne),
  • bogactwo metafor (niektóre zadziwiające),
  • eksperymenty językowe (gry językowe, sięganie do języka mówionego, zabawy słowami),
  • uproszczenie wersyfikacji,
  • wprowadzenie wiersza wolnego , odrzucenie wzorców rytmicznych, układ graficzny sygnalizatorem wersów,
  • świadome ograniczenie lub zupełna rezygnacja z interpunkcji,
  • rezygnacja z rymów lub stosowanie rymów niepełnych.