Bez pośpiechu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bez pośpiechu przysłówek

(powoli)

Sprzątała swoje biurko bez pośpiechu.