Bądź [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
bądź partykuła nieokreślona (pojawia się z zaimkami nieokreślonymi) Bądź co bądź.
spójnik rozłączny              Spotkam się           z   przyjaciółmi bądź zostanę w domu.
forma trybu rozkazującego czasownika Bądź grzeczny!