Takie wyróżnienie

Magnateria to osoby najwyżej położone.