Wysięk [synonimy]

  • Naciek.
  • Siniak.
  • Siniec.
  • Krwiak.
  • Obrzęk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]