Wysłowienie [synonimy]

  • Dykcja.
  • Wymowa.
  • Swada.
  • Mowa.
  • Barbaryzm.
  • Intonacja.
  • Wyraz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]