Wysoki [synonimy]

  • Wyrośnięty.
  • Wybujały.
  • Wyniosły.
  • Niebotyczny.
  • Niebosiężny.
  • Słusznego 3wzrostu.
  • Podniebny.
  • Dorodny.
  • Piękny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]