Wyspa [synonimy]

  • Kępa.
  • Ostrów.
  • Ostrówek
  • Atol.
  • Wysepka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]