Wystawa [synonimy]

  • Witryna.
  • Gablota.
  • Okno.
  • Dekoracja.
  • Demonstracja.
  • Ekspozycja.
  • Kiermasz.
  • Pokaz.
  • Przegląd.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]