Wystąpienie [synonimy]

  • Manifestacja.
  • Pochód.
  • Demonstracja.
  • Reakcja.
  • Inicjatywa.
  • Marsz.
  • Powstanie.
  • Protest.
  • Przemówienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]