Wysuwać [synonimy]

  • Wysadzać.
  • Ukazywać się.
  • Pokazywać.
  • Wychylać się.
  • Wyścibiać.
  • Wydostawać się.
  • Wychylać się.
  • Wygrzebywać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]