Wytężać [synonimy]

  • Natężać.
  • Wysilać.
  • Starać się.
  • Naprężać.
  • Dynamizować.
  • Naprężać.
  • Prężyć.
  • Przyspieszać.
  • Wzmacniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]