Wytrwać [synonimy]

  • Przetrwać.
  • Wytrzymać.
  • Bronić swego.
  • Stać na jednym stanowisku.
  • Do ostatka.
  • Do upadłego.
  • Do końca.
  • Usilnie.
  • Niestrudzenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]