Wytrwałość [synonimy]

 • Nieustępliwość.
 • Upór.
 • Zawziętość.
 • Zaciętość.
 • Stanowczość.
 • Przebojowość.
 • Entuzjazm.
 • Nieustanność.
 • Nieprzejednanie.
 • Niewzruszoność.
 • Niezłomność.
 • Niezawodność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]