Wytwórca [synonimy]

  • Producent.
  • Twórca.
  • Rzemieślnik.
  • Fachowiec.
  • Fachura.
  • Spec.
  • Konstruktor.
  • Przemysłowiec.
  • Wynalazca.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]