Wyszperane

W utworach tego poety odnajdujemy objawy patriotyzmu.