Wytrawny [wyrazy przeciwstawne]

  • Wytrawny, doświadczony, biegły w czymś, będący wyrazem doświadczenia, wyrobiony.
  • Przeciwstawne:
    • nieudolny,
    • nieporadny,
    • niedoświadczony.