Wyżywienie [synonimy]

 • Życie.
 • Utrzymanie.
 • Posiłek.
 • Wikt.
 • Dieta.
 • Poczęstunek.
 • Potrawa.
 • Danie.
 • Wiktuały.
 • Wałówka.
 • Karma.
 • Jedzenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]