Wzajemnie [synonimy]

  • Nawzajem.
  • Obustronnie.
  • Obopólnie.
  • Razem.
  • Wzajem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]