Wzmacniać [synonimy]

  • Umacniać.
  • Zaostrzać.
  • Pogłębiać.
  • Wzmagać.
  • Zwiększać.
  • Ugruntować.
  • Cementować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]