Wzmiankować [synonimy]

  • Wspominać.
  • Wymieniać.
  • Poruszyć.
  • Potrącać.
  • Robić wzmiankę.
  • Wtrącać.
  • Nadmieniać.
  • Napomykać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]