Wznosić się [synonimy]

  • Unosić się.
  • Piąć się.
  • Windować.
  • Wzbijać się.
  • Ulatywać.
  • Wzlatywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]