Wzajemny [wyrazy przeciwstawne]

  • Wzajemny, dokonywany przez obie strony, obopólny, obustronny.
  • Przeciwstawne:
    • jednostronny.