Względny [wyrazy przeciwstawne]

  • Względny, zależny od różnych względów, ujmowany w rozmaitych relacjach, relatywny.
  • Przeciwstawne:
    • bezwzględny,
    • absolutny,
    • obiektywny.