Z braku czasu

Kraszewski pisał dużo powieści, a także wiersze z braku czasu i lenistwa.