Ze stosunków

Ze stosunków pomiędzy Soplicą a Stolnikiem nic nie wyszło. Można się było tego spodziewać.