Z posłów

Wiadomości zaczerpnąłem z posłów, którzy znajdują się na końcu książki.