Z cicha [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z cicha przysłówek Mówi do niej z cicha.