Zbyt późno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zbyt późno przysłówek Zbyt późno nas zawiadomili.