Zbyt [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zbyt przysłówek Praca była zbyt mała.
rzeczownik Towary miały duży zbyt.