Zewnątrz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zewnątrz przysłówek Dom był zewnątrz odrapany.
przyimek Przerzucił pościel zewnątrz okna.