Zeń [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
zeń skrócona forma wyrażenia z niego Musiał zeń skorzystać.