Z czasem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z czasem przysłówek Z czasem zrozumiałam swój błąd.