Z dala [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z dala przysłówek Z dala dostrzegłem  przyjaciół.