Z daleka [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
z daleka przysłówek Z daleka zobaczyłem dziecko.