Ze wszech miar [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ze wszech miar przysłówek Ze wszech miar starałam się zdążyć.