Ze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ze przyimek Chodź ze mną na spacer.